จากสนามบินร้อยเอ็ด

1.เมื่อออกจากสนามบินร้อยเอ็ด ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยก(ตามรูป) แล้วขับตรงมาเรื่อยๆบนถนนหมายเลข 2044 ประมาณ 8.40 กม.

2.จากนั้นจะเจอสี่แยกไฟแดง(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนหมายเลข 232 และขับตามถนนประมาณ 12.50 กม.

3.เมื่อเจอสี่แยกโรบินสัน(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 23 และขับตรงไปประมาณ 3.97 กม.

4.ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกปั๊มบางจาก(ตามรูป)

5.ขับตรงไปจนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น

 


จาก บขส. ร้อยเอ็ด

1.เลี้ยวซ้ายตรงทางออก บขส. (ตามรูป) แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ 6.42 กม.

2.ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกปั๊มบางจาก(ตามรูป)

3.ขับตรงไปประมาณ 500 ม. จนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น

 


จากจังหวัดมหาสารคาม

1.จากจังหวัดมหาสารคาม สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ถนนหมายเลข 23 หรือ ถนนแจ้งสนิท เมื่อเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สังเกตุปั๊มบางจากจะอยู่ด้านขวามือของท่าน ให้ท่านเลี้ยวซ้าย(ตามรูป)

2.ขับตรงไปประมาณ 500 ม. จนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น

 


จากจังหวัดกาฬสินธุ์

1.จากจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ถนนหมายเลข 214 จนถึงสี่แยกไฟแดง(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 232 ขับตามถนนประมาณ 5.25 กม.

2.เมื่อเจอสี่แยกโรบินสัน(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 23 และขับตรงไปประมาณ 3.97 กม.

3.ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกปั๊มบางจาก(ตามรูป)

4.ขับตรงไปจนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น

 


จากจังหวัดมุกดาหาร

1.จากจังหวัดมุกดาหาร สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ถนนหมายเลข 2044 จนถึงสี่แยกไฟแดง(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 232 ขับตามถนนประมาณ 12.50 กม.

2.เมื่อเจอสี่แยกโรบินสัน(ตามรูป) ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 23 และขับตรงไปประมาณ 3.97 กม.

3.ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกปั๊มบางจาก(ตามรูป)

4.ขับตรงไปจนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น


จากจังหวัดยโสธร

1.จากจังหวัดยโสธร สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ถนนหมายเลข 23 หรือ ถนนแจ้งสนิท ตรงมาเรื่อยๆผ่านตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านสี่แยกโรบินสัน ให้สังเกตุปั๊มบางจากจะอยู่ด้านซ้ายมือของท่าน ให้ท่านเลี้ยวขวา(ตามรูป)

2.ขับตรงไปประมาณ 500 ม. จนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น


จากจังหวัดสุรินทร์

1.จากจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ถนนหมายเลข 215 จนถึงสี่แยกไฟแดง(ตามรูป) ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 232 ขับตามถนนประมาณ 5.83 กม.

2.เมื่อถึงสี่แยกโรบินสัน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 23 และขับตรงไปประมาณ 3.97 กม.

3.ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกปั๊มบางจาก(ตามรูป)

4.ขับตรงไปจนพบ”ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน”อยู่ฝั่งขวามือ ให้คุณเลี้ยวซ้าย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนกยูงอพาร์ทเม้น